Pressbilder

Varsågod! Högerklicka och ladda ner.

För nedladdning högerklicka och välj "spara länk som" /alternativt ”spara mål som”. Jpg-bilder i 250 dpi, RGB för pressändamål har bildtext i fil-info. Bilderna bör öppnas i Photoshop eller liknande program för att det ska fungera rätt. Pressmeddelande och affisch i pdf-format, öppna med Acrobat Reader

Press- ny CD
Omslag- ny CD
Pressrelease
Affisch