Pressbilder

Varsågod! Högerklicka och ladda ner.

Jpg-bilder i 200 dpi, RGB för pressändamål, bildtext i fil-info. För nedladdning högerklicka och välj "spara mål". Pressmeddelande i pdf-format, öppna med Acrobat Reader. Bilderna bör öppnas i Photoshop eller liknande program för att det ska fungera rätt.